Accident shuts down part of Mr. Joe White Avenue

Accident shuts down part of Mr. Joe White Avenue